Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Emmanuel Kelly on The X Factor
Ζωή, ζωή, ζωή, όσο σκληρή και αν είσαι και όσο άδικη φαίνεσαι, τόσο γλυκιά, διδακτική και μοναδική για το καθένα μας είσαι. Σε όλους δίνεις ένα χάρισμα μοναδικό.
Τι δημιουργία είναι ο άνθρωπος; " Μισερός" ή "ολόκληρος" το πνεύμα του είναι μεγαλειώδες. Η θέληση του είναι υπεράνω κάθε εμποδίου.
Μπορεί ο καθένας μας να καταφέρει το ακατόρθωτο και να ζήσει το ουτοπικό ή το λιγότερο την ζωή που θέλει.
Ζήτω ο ελεύθερος άνθρωπος.